Blog Image

Kurthol

C/O-Rahul Ranjan Kumar, Plot No – 526, 116, 148, PO-Kurthaul, PS-Parsa Bazar, Dist-Patna, Pillar No. -51,52(East), Bihar, Pin Code – 804453